Monday, 25 February 2013

aku sebatang pensel                    Aku sebatang pensel, aku dilahirkan di kilang johor baharu. Aku berasa bangga kerana aku sebatang pensel.

                    Aku terasa hati aku ini boleh  membanggakan diri manisia ini. Aku akan tolong-menolong kepada manusia.

                    Aku berasa bangga kerana boleh hidup lama dengan tuanku sendiri kerana dia menjaga aku gengan baik sekali


      
                   Aku sebatang pensel,aku dilahirkan di kilang. Aku diperbuat daripa