Monday, 25 February 2013

Aku sebatang pensil

                 Aku sebatang pensil.Aku di gunakan untuk menulis dan melukis di kertas.Aku dilahirkan di kilang.Aku diberi nama STABILO.Aku dihantar ke Kedai Peralatan.Pada keesokkan harinya,ada seorang budak datang menuju ke Kedai Peralatan.budak itu menjumpai ku di tempat kotak pensil.
                 Akhirnya, budak itu memilih ku dan membeli ku dengan harga RM 3.00.Aku di jaga penuh kasih sayang.Setiap hari aku pergi ke sekolah tuanku.Ramai kawan-kawan tuanku menyukai ku.Aku berasa bangga kerana dipuji.Pada suatu hari,seorang kawan tuanku mahu menggunakan ku.Tuanku memberikan ku kepada kawannya.Tiba-tiba aku di patahkan dengan tidak sengaja.Aku di buang dan dilupakan.