Monday, 25 February 2013

Aku sebatang pensel

          Aku  sebatang pensel .  Aku dibuat di kilang pensel yang bernama kilang pensel canggih.Nama aku ialah clippper. Aku digunakan untuk menulis di atas     kertas.


           pada suatu hari,saya di masukkan ke dalam kotak dandi hantar ke kedai menggunakan lori.Pekerja kedai     itu menggeluarkan kami dari kotak.Keadaan kedai itu amat kemas dan rapi.Disebelah saya ada pembaris,pengasah pensel dan lail-lain.Seorang  b udak lelaki membelisaya  dan gunakan saya.
     
           Setelah dua bulan ,saya sudah tumpul dan budak itu membuang saya.Begitulah kisah hidup saya.