Monday, 18 June 2012

Karangan ALIFDTR

Banyak  bahan bacaan yang terdapat di pasaran. antaranya ialah majalah, buku, ban surat khabar.kita  akan memperoleh banyak manfaat menerudi aktiviti membaca.
  Antara faedah membaca ialah dapat mmenambahkan pengetahuan. Pengetahuan yang kita peroleh meliputi pelbagai bidang bahasa, sejarah, agama, dan sains. Malah pengetahuan itu bolrh kita gunakan dalam
pembelajaran di kelas. Membaca juga boleh meningkan kemahiran kita daiam berbahasa.  Apabila  kita  membaca, kita akan menemui  kosa kata baharu. Kita boleh  mencari  makna asal  kosa kata itu dengan merujuk kamus atau terus bertanya kepada guru.